Skontaktuj się z nami
kontakt@eco-pellets.pl

Eco Pellet
– nasza oferta

Czym jest Pellet?

Pellet jest wydajnym, ekologicznym i odnawialnym paliwem używanym do spalania w indywidualnych piecach z podajnikiem, kotłach wielopaliwowych, ciepłowniach i elektrociepłowniach. Ma formę granulatu z trocin drzewnych sprasowanych za pomocą wysokiej temperatury i ciśnienia. Pellet nie zawiera sztucznych substancji wiążących (podstawowy składnik drewna – lignina – po podgrzaniu wykazuje właściwości klejące). Charakteryzuje je wysoka kaloryczność oraz niska zawartość popiołu powstałego przy spalaniu.
Pellet jest paliwem ekologicznym: ilość dwutlenku węgla powstająca podczas spalania pelletu jest równa CO2, którą rośliny pobrały podczas procesu fotosyntezy.

Pellet jest nie tylko wydajny, łatwy w transporcie, magazynowaniu oraz użytkowaniu, ale pozwala też w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania.

Zalety Pelletu

  • zapewnia niski koszt ogrzewania
  • wytwarzany wyłącznie z naturalnych, odnawialnych surowców
  • wolny od pyłów i szkodliwych substancji;
  • wygoda użytkowania, spalany w kotłach bezobsługowych
  • przy spalaniu powstaje znikoma ilość popiołu
  • komfort i czystość magazynowania

Charakterystyka

Poniżej przedstawiamy dane techniczne oferowanego przez nas pelletu. Badania zostały wykonane przez SGS Institut Fresenius BmbH w Niemczech.

Średnica 6 mm
Wartość opałowa ok 18 MJ/kg
Zawartość popiołu 0,4%
Wilgotność 5,8%
Zawartość frakcji drobnej 0,1%
Wytrzymałość mechaniczna 98,5%

Aktualne wyniki badań

Wybierając nasz produkt masz gwarancję, iż otrzymujesz pellet wyprodukowany w 100% z naturalnego drewna bez dodatku lepiszcza. Do produkcji używamy wyłącznie czystą trocinę z drewna iglastego (przeważający gatunek – świerk).